CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xác định diện tích sử dụng chung khi cấp chủ quyền căn hộ chung cư?
Thứ ba, 23/07/2019, 08:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xác định diện tích sử dụng chung khi cấp chủ quyền căn hộ chung cư?
Người gửi: Phương Yến Lan Email: lanyenphuong@yahoo.com
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin ông cho tôi được hỏi như sau: Diện tích sử dụng chung sẽ được xác định hoặc ghi như thế nào khi cấp chủ quyền cho căn hộ chung cư.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ và mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (kèm theo Nghị định) này không quy định ghi diện tích thuộc sở hữu chung (sử dụng chung) nhà chung cư trong giấy chứng nhận cấp cho từng căn hộ.
Số lượng lượt xem: 235