CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

xin cấp chứng chỉ giám sát
Thứ tư, 24/07/2019, 07:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: xin cấp chứng chỉ giám sát
Người gửi: phạm duy hoàng Email: pduyhoang@gmail.com
Địa chỉ: công ty PortCoast, 328 nguyễn trọng tuyển Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Thời gian đã tham gia hoạt động xây dựng: 8.0 năm (từ tháng 04/2005 đến nay) Thiết kế: 8.0 năm (từ tháng 04/2005 đến nay) Văn bằng: Thạc sĩ kỹ thuật, chuyên ngành Cảng và Công trình biển Trong 8 năm tôi đã làm việc và thiết kế công trình cho 2 công ty, hiện tôi đang làm việc tại công ty PortCoast từ tháng 02 năm 2011 thì trong bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt đọng xây dựng, các công trình thiết kế trong 8 năm thuộc về 3 công ty khác nhau thì cần chứng nhận như thế nào cho hợp lệ?
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Phạm Duy Hoàng, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Khoản 3, Điều 7 - Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, quy định “Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 2 của Thông tư này. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận”. Do đó, trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu đơn vị hiện nay đang quản lý trực tiếp xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận.
Số lượng lượt xem: 144