CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình
Thứ tư, 24/07/2019, 07:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình
Người gửi: Đinh Ngọc Thành Email: ngocthanhks78@yahoo.com
Địa chỉ: 52 Lê Trọng Tấn Q Tân Phú Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình của tôi được cấp năm 2006,nay tôi muốn nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình thì có phải học lại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ không?Trân Trọng.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Đinh Ngọc Thành, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Công văn số 2099/BXD-HĐXD ngày 25/10/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình của bạn đã được cấp năm 2006; đến nay (năm 2013) đã 8 năm; do đó, bạn nên học lại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (vì chương trình đào tạo và cơ sở pháp lý từ năm 2006 đã thay đổi rất nhiều) ./.
Số lượng lượt xem: 605