CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Thứ tư, 24/07/2019, 04:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Người gửi: TRẦN NGUYÊN HOÀNG Email: trannguyenhoang0914@gmail.com
Địa chỉ: BÌNH ĐỊNH Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Kính thư quý cấp. Tôi là kỹ sư xd đã có kinh nghiệm trên 3 năm. Vậy tôi muốn xin cấp chứng chỉ giám sát công trình xây dựng thì thủ tục là như thế nào?Cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông (bà) Trần Nguyên Hoàng, Qua câu hỏi của ông (bà), Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP như sau: “Điều 45. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên; b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên; c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.”.
Số lượng lượt xem: 236