CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin chứng chỉ khảo sát công trình
Thứ ba, 23/07/2019, 16:26 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin chứng chỉ khảo sát công trình
Người gửi: Nguyễn Bình Email: nbinh405@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Vĩnh Lôc - TP HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Xin chào quý cơ quan! Tôi có bằng nghề khảo sát công trình cầu đường bậc 3/7, nay tôi có bằng đại học chuyên ngành cầu đường được 2 năm. vậy tôi muốn xin được chúng chỉ hành nghề khảo sát công trình cầu đường được không? Chân thành cảm ơn!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyễn Bình, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, đối với đối tượng là cá nhân, theo quy định tại khoản 3, Điều 37 - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng thành phố đang cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng; trong đó, có lĩnh vực Khảo sát công trình xây dựng, không có chứng chỉ khảo sát bậc 3/7. Tuy nhiên, đối với chứng chỉ hành nghề Khảo sát công trình xây dựng (trong đó có công trình cầu đường), cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm (5 năm), công trình kinh nghiệm theo quy định tại Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 11 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, bạn có bằng đại học chuyên ngành được 2 năm, chưa đủ điều kiện để xét cấp chứng chỉ hành nghề Khảo sát công trình xây dựng theo quy định.
Số lượng lượt xem: 228