CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

xin cung cấp tờ trình 4225/TTrSXD-PTĐT ngày 24/5/2018
Thứ tư, 24/07/2019, 05:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: xin cung cấp tờ trình 4225/TTrSXD-PTĐT ngày 24/5/2018
Người gửi: UBND quận Gò Vấp Email: lethanhtu08@gmail.com
Địa chỉ: 332 quang trung, p10, quận Gò Vấp Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: UBND quận Gò Vấp có nhận văn bản số 2282/UBND-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2018 về phát động phong trào thi đua năm 2018 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam với chủ đề “Xây dựng đô thị Xanh - Sạch - Đẹp gắn với Tăng trưởng xanh và ứng phó Biến đổi khí hậu”. Xin quí Sở cho quận Gò Vấp Tờ trình 4225/TTrSXD-PTĐT ngày 24/5/2018 để quận có cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo cho sở kịp thời vào ngày 01/7/2018. Tờ trình 4225/TTrSXD-PTĐT ngày 24/5/2018 xin gởi qua địa chỉ email: lethanhtu08@gmail.com Trân trọng!
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Kính gửi UBND quận Gò Vấp, Sở Xây dựng gửi UBND quận Gò Vấp Tờ trình 4225/TTrSXD-PTĐT ngày 24/5/2018 (đính kèm file). Trân trọng! Kèm theo:
Số lượng lượt xem: 198