CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin giấy phép hành nghệ khảo sát địa hình
Thứ tư, 24/07/2019, 07:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin giấy phép hành nghệ khảo sát địa hình
Người gửi: Hoàng Văn Châu Email: dnccth_dongchu@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Quận 2 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Tôi học trung cấp đo đạc, tốt nghiệp đã được 10 năm. Hiện nay tôi đã học xong Đại học, ngành Điạ chính do trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đào tạo, tôi đã học xong đại học 1 năm. Nay tôi muốn xin giấy phép hành nghệ khảo sát địa hình được không, hồ sơ cần những gì. Xin Quý Sở hướng dẫn cho tôi thực hiện. Xin chân thành cảm ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Hoàng Văn Châu, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng, cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 11 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Bạn đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học và đại học và chuyên ngành được đào tạo là “Địa chính” phù hợp để trình hội đồng xem xét lĩnh vực khảo sát địa hình. Tuy nhiên, sau khi nhận đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ, bộ phận chuyên môn lĩnh vực chứng chỉ hành nghề (Sở Xây dựng) sẽ tổng hợp trình “Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ” theo quy định tại khoản 2, Điều 8 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD để xem xét tính hợp lệ về lĩnh vực đăng ký của bạn trước khi cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định ./.
Số lượng lượt xem: 199