CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin hỏi hệ số điều chỉnh nc-cm cho công trình sửa chữa
Thứ ba, 23/07/2019, 14:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin hỏi hệ số điều chỉnh nc-cm cho công trình sửa chữa
Người gửi: Trần Ngọc Thịnh Email: tranthinhxd.tnt@gmail.com
Địa chỉ: TPHCM Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Hiện nay tôi đang có 1 công trình sửa chữa tại TP. HCM. Xin hỏi các hệ số điều chỉnh nhân công, ca máy áp dụng cho công trình sửa chữa là bao nhiệu (công trình dân dụng chứ không phải là DVCI), có thể tham khảo từ văn bản hướng dẫn nào. Rất mong được trả lời sớm. Cám ơn
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Trần Ngọc Thịnh. Phòng Quản lý kinh tế xây dựng Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông như sau: - Hiện nay, lập dự toán xây dựng công trình, ông có thể vận dụng , áp dụng hweej số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công tại mục 3 của Phụ lục 1 và 2 đính kèm văn bản số 9427/SXD-QLKTXD ngày 5/12/2011 của Sở Xây dựng, khi áp dụng Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 75/2001/QĐ-UB ngày 10/9/2001 của UBND TP (đã chuyển sang công bố) - Sở Xây dựng đã đăng tải văn bản hướng dẫn nêu trên tại website Sở Xây dựng – mục Văn bản pháp quy (Sở Xây dựng ban hành) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, sử dụng
Số lượng lượt xem: 286