CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin không tháo dỡ phần vi phạm lộ giới không gian?
Thứ tư, 24/07/2019, 06:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin không tháo dỡ phần vi phạm lộ giới không gian?
Người gửi: Ngô Xuân Thiện Email: xuanthien2007@yahoo.com.vn
Địa chỉ: TP.HCM Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 24/07/2019
Nội dung: Thứ hai đầu tuần, tôi được mời lên thông báo trong vòng 24g phải tháo dỡ phần mặt dựng phía trước tầng trên: lý do vi phạm lộ giới không gian so với nhà bên cạnh 1 tấc (do cột cũ là cột gạch em tôi xây cột bêtông có hơi nhô ra như nêu trên. Xin hỏi: Em tôi có thể xin không tháo dỡ chờ đến khi quận thực hiện qui họach sẽ tự tháo dỡ được không? Hiện nay khi tháo dỡ phải dỡ bỏ phần mái cột khó khăn thêm cho gia đình trong mùa mưa. Chân thành cảm ơn.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào ông/ bà Ngô Xuân Thiện, Vấn đề ông/ bà hỏi, Sở Xây dựng trả lời như sau: Việc xây dựng vi phạm nêu trên của ông/bà sẽ không được xem xét cho giữ nguyên hiện trạng đến khi Nhà nước thực hiện quy hoạch tại khu vực do vi phạm lộ giới (theo quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7-12-2007 của Chính phủ và Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27-2-2009 của Chính phủ và Thông tư 24/2009/TT-BXD ngày 22-7-2009 của Bộ Xây dựng) nên ông/bà phải tự tháo dỡ phần vi phạm của công trình nêu trên theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Số lượng lượt xem: 134