CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

xin phep xay dung nha o rieng le
Thứ ba, 23/07/2019, 22:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: xin phep xay dung nha o rieng le
Người gửi: Nguyen Hoang Hai Email: nguyenhoanghai2361974@gmail.com
Địa chỉ: Nha so 38 duong so 16 Binh Phu Cho Lon phuong 11 quan 6 Số điện thoại:
Giới tính: Nữ Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Cong ty chung toi co mua 1 can nha o va chu quyen dung ten Cong ty. Sau do Cong ty chung toi co nhu cau xay dung lai can nha nay voi muc dich de o va khong co muc dich thuong mai, mua ban nen co lap ho so xin phep xay dung nop tai UBND quan. Nhan vien tiep nhan ho so tai UBND quan da tra loi la qui dinh khong cap phep cho Cong ty dung ten chu dau tu khi xay dung nha o nen khong dong y tiep nhan ho so. Cong ty chung toi xin hoi qui So Xay dung ve qui dinh nay va UBND quan da . Cam on qui So.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Nguyen Hoang Hai, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời như sau: Theo Điều 28 Luật nhà ở, quy định 02 hình thức phát triển nhà ở: phát triển nhà ở theo dự án và phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân. Do đó, trường hợp công ty có nhu cầu xây dựng nhà ở thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.
Số lượng lượt xem: 227