CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

Xin tư vấn
Thứ ba, 23/07/2019, 00:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xin tư vấn
Người gửi: Huynh Canh Phung Email: canhphunghuynh@gmail.com
Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng, P3, Q. Bình Thạnh Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Ngày gửi: 29/03/2013
Nội dung: Những quy định trong hoạt động hành nghề tư vấn giám sát công trình ở TP. Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: Chào bạn Huynh Canh Phung, Qua câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình, bạn cần phải đáp ứng các quy định về chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực đăng ký, thời gian kinh nghiệm, công trình kinh nghiệm theo quy định tại Điều 4, khoản 4 Điều 6, khoản 3 Điều 11 – Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/06/2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Số lượng lượt xem: 731