CHI TIẾT Ý KIẾN VÀ PHẢN HỒI

ý kiến chia sẻ
Thứ ba, 23/07/2019, 09:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: ý kiến chia sẻ
Người gửi: HOANG QUAN A Email: anhthucl@yahoo.com
Địa chỉ: homes Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Hỏi đáp Ngày gửi: 23/07/2019
Nội dung: Việc cấp các loại chứng chỉ con, nhỏ lẻ theo chủ trương của Nhà nước là cần bỏ bớt, giảm thiểu. Liệu việc cấp quá nhiều loại chứng chỉ trong ngành xây dựng có phải là loại thủ tục gây phiền phức cho người hành nghề xây dựng? vì thật tế có những người rất giỏi, kinh nghiệm nhiều nhưng thiếu các chứng chỉ này vẫn gặp khó khăn trong hoạt động của mình vì một số quy định. Ngược lại, nhiều người có đủ thứ chứng chỉ nhưng trình độ rất kém. Xin cho biết thêm.
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung: chào ông Hoang Quan A. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi của ông như sau : Ở các nước, trong hội nhập, mỗi loại nghề nghiệp chuyên môn đều có những chứng chỉ hành nghề khác nhau. Và thậm chí phải thi để được cấp, không phải xin - cho như ở nước ta. Ngoài ra, thường thì các Hội nghề nghiệp sẽ đảm nhận việc này cho nhà nước. Ở Nhật Bản, ngành xây dựng có đến 21 loại chứng chỉ hành nghề khác nhau, và đều phải thi. Tỷ lệ đậu rất thấp và ngược lại trách nhiệm họ đối với nghề nghiệp lại rất cao. Họ hãnh diện vì có chứng chỉ hành nghề và được xã hội thừa nhận. Quy định hiện hành của Việt Nam, việc cấp chứng chỉ hành nghề rất đơn giản, không thi mà chỉ xét theo các tiêu chí đã quy định cụ thể; cá nhân tự khai tự chịu trách nhiệm. Có chứng chỉ hành nghề, nhận được việc hay không lại là vấn đề khác. Với công việc cụ thể, cá nhân hay tổ chức đó được giao thầu, được tham gia đấu thầu hay không còn tùy vào năng lực, kinh nghiệm của họ thông qua các hợp đồng, các biên bản bàn giao và bên giao thầu (chủ đầu tư) sẽ xem xét cụ thể. Do đó, cá nhân có chứng chỉ hành nghề chỉ là điều kiện cần, nhưng có thể chưa đủ!
Số lượng lượt xem: 208