Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới...

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ

Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 129/UBND-QLĐT ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về cải tạo, sửa chữa, và chỉnh trang chung cư cũ trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận 8: Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 29/12/2017 Cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 8 (29/12/2017)
Quận 8: Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 29/12/2017 Xây dựng mới chung cư Phạm Thế Hiển thay thế chung cư cũ đã xây dựng trước năm 1975 (29/12/2017)
Quận 8: Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2017 Tổng quát về các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 8 (29/12/2017)
Quận 8: Báo cáo số 721/UBND-QLĐT ngày 30/3/2018 của UBND Quận 8 Báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện, thời gian dự kến hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/03/2018)
Quận 7: Kế hoạch số 4402/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về kiểm tra, xây dựng mới nhà chung cư xuống cấp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quận 7 (20/03/2018)
Quận 6: Thông báo số 126/TB-UBND-QLĐT ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về giới thiệu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư xây dựng mới chung cư số 43 Bình Tây, Phường 1, Quận 6 (14/05/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 396/KH-UBND-QLĐT ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về xây dựng mới chung cư có kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D - chung cư 43 Bình Tây Phường 1 Quận 6 (20/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 395/KH-UBND-QLĐT ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về xây dựng mới chung cư có kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D - chung cư 119B Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6 (20/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 326/KH-UBND-QLĐT ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 6 giai đoạn 2017-2020 (20/03/2018)