Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới...

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ

Quận 6: Kế hoạch số 190/KH-UBND-QLĐT ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về tổ chức Hội nghị nhà chung cư lựa chọn chủ đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư 43 Bình Tây Phường 1 Quận 6 (14/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 169/KH-UBND-QLĐT ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư 119B Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6 (20/11/2018)
Quận 5: Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (20/03/2018)
Quận 5: Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (20/03/2018)
Quận 5: Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 28/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về di dời, tháo dỡ chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5 và xây dựng công trình theo quy hoạch (20/03/2018)
Quận 5: Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về thí điểm xây dựng chung cư mới thay thế 05 cụm chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 5 (20/03/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND Quận 4 về xây dựng chung cư thay thế chung cư cũ Vĩnh Hội (lô A, B, C, M, N) P.6, Q.4 (12/12/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về xây dựng chung cư mới thay thế các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 4 (20/03/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về xây dựng công trình mới thay thế chung cư cũ Trúc Giang, Phường 13, Quận 4 (20/03/2018)
Quận 4: Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Trúc Giang, Phường 13, Quận 4 (13/07/2018)