Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới...

Kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ

Quận 4: Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 06/7/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội (lô A,B, C), Phường 6, Quận 4 (13/07/2018)
Quận 3: Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tổ chức hội nghị nhà chung cư, lựa chọn nhà đầu tư để tháo dỡ và xây dựng mới chung cư 11 Võ Văn Tần (20/03/2018)
Quận 3: Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về tổ chức di dời khẩn cấp đối với công trình tại địa điểm số 11 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 Xây dựng mới chung cư số 23 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1 (21/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về xây dựng mới chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về xây dựng mới chung cư số 128 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư 128 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (20/03/2018)
Quận 1: Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 1, giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận 11: Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 11 (20/03/2018)
Quận 11: Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 11/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 11 (20/03/2018)