Cải cách hành chính

title Cải cách hành chính 1

Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 05/7/2017, Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 28/9/2017, Quyết định số 6070/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố
Thứ bảy, 18/11/2017, 07:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

QT

Số lượng lượt xem: 418