Cải cách hành chính

title Cải cách hành chính 1

Kế hoạch triển khai ISO năm 2018 của Sở Xây dựng
Thứ ba, 08/05/2018, 08:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/5/2018, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 5227/KH-SXD-VP về triển khai ISO năm 2018 của Sở Xây dựng.

Đính kèm file Kế hoạch số 5227/KH-SXD-VP tại đây.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2159
Tin đã đưa