Cải cách hành chính

title Cải cách hành chính 1

Triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính sau kiểm tra
Thứ hai, 10/12/2018, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 11643/KH-SXD-VP ngày 26/9/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kiểm tra tình hình tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2018; Căn cứ Báo cáo số 11565/SXD-VP ngày 01/10/2017 của Tổ Công tác về kết quả kiểm tra tình hình tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 của Sở Xây dựng, Giám đốc Sở chỉ đạo Thủ trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Xem công văn số 14907/SXD-VP ngày 29/11/2018 của Sở Xây dựng về chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính sau kiểm tra

Chân Như
Số lượng lượt xem: 1314
Tin đã đưa