CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

title Cải cách hành chính 1

Ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Thứ tư, 23/10/2019, 07:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/10/2019, Sở Xây dựng có Quyết định số 1596/QĐ-SXD-VP về Ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015.

Theo đó, từ ngày 23/10/2019, chính thức ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được xây dựng theo mô hình khung của Bộ khoa học và công nghệ vào hoạt động quản lý HCNN tại Sở theo hệ thống tài liệu đã được phê duyệt kể từ ngày 11/7/2019.

Đính kèm file Quyết định số 1596/QĐ-SXD-VP tại đây.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 2699
Tin đã đưa