CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

title Cải cách hành chính 1

Công văn số 5870/SXD-VP ngày 25/5/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”
Thứ năm, 26/05/2022, 02:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và Công văn số 1680/SNV-CCHC ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ về triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với thủ tục “Xác nhận đã đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng” trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ http://soxaydungtructuyen.hochiminhcity.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh-cong-dan-chi-tiet/id/99 từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Các đơn vị có thể đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tại cổng dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng http://soxaydungtructuyen.hochiminhcity.gov.vn/.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng - anh Hồ Trung Hiếu; ĐT: (028) 39326214 - Line 101, email hthieu.sxd@tphcm.gov.vn để được hướng dẫn cụ thể.

Đính kèm file: Công văn số 5870/SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 124
Tin đã đưa