CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

title Cải cách hành chính 1

Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
Thứ năm, 14/10/2021, 09:06 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/10/2021, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 3491/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Qua đó, phê duyệt quy trình nội bộ 02 thủ tục hành chính:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu;

- Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Đính kèm file: Quyết định số 3491/QĐ-UBND

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 574
Tin đã đưa