CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

title Cải cách hành chính 1

Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thứ năm, 24/06/2021, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/6/2021, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 702/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Đính kèm file: Quyết định số 702/QĐ-BXD.

QT

Số lượng lượt xem: 7777
Tin đã đưa