Cấp phép xây dựng

title Cải cách hành chính 1

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Thứ năm, 12/12/2019, 03:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/12/2019, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 2045/QĐ-SXD-VP về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đính kèm file Quyết định số 2045/QĐ-SXD-VP tại đây.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 1323
Tin đã đưa