Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Danh mục các công trình được cấp phép xây dựng và sửa chữa lớn (đến tháng 3 năm 2013)
Chủ nhật, 23/06/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(Ban hành kèm theo văn bản số 2564/DM-CPXD ngày 15/4/2013 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh)

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 747
Tin đã đưa