Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Chủ nhật, 03/07/2011, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 14/9/2010, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Quyết định có hiệu lực thi hành (ngày 24/9/2010), Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai việc thực hiện Quyết định cho các cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định đồng thời phối hợp với các cơ quan báo, đài để phổ biến rộng rãi đến người dân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở Xây dựng vẫn nhận được các ý kiến của cá nhân, tổ chức đề nghị hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và các hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ vẫn còn nhiều sai sót phải chỉnh sửa làm mất thời gian cho cả chủ đầu tư và cơ quan cấp phép xây dựng.

Với mục đích để người dân hiểu rõ trình tự thủ tục và tránh những sai sót trong việc chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, Sở Xây dựng đã biên soạn tài liệu “Hướng dẫn hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ”. Tài liệu hệ thống lại nội dung chủ yếu như sau: chuẩn bị thành phần, nội dung hồ sơ xin phép xây dựng; cơ quan để nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng; quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ xin phép xây dựng; những việc phải thực hiện khi đã được cấp giấy phép xây dựng.

Nhằm giúp người dân chuẩn bị tốt hồ sơ, hiểu rõ được các quy định cơ bản khi xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện có kế hoạch phổ biến rộng rãi tài liệu này đến người dân (ví dụ:gửi cho người dân khi nộp hồ sơ xin phép xây dựng; niêm yết tại các bảng thông tin của Tổ dân phố, Khu phố, Phường…)

Nếu trong quá trình thực hiện công tác cấp phép xây dựng có những vấn đề tồn tại, chưa rõ qua phản ảnh của người dân, đề nghị các quận-huyện hướng dẫn giải thích theo quy định, hoặc tập hợp ý kiến gửi về Sở Xây dựng để được nghiên cứu giải quyết kịp thời.

Chi tiết Cẩm nang hướng dẫn

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 509