Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Kết quả thực hiện công tác cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng
Chủ nhật, 01/10/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Cấp Giấy phép xây dựng: Thành phố đã cấp 38.242 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, giảm 3.510 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ giảm 8,41%) với tổng diện tích sàn xây dựng 13.154.605,41 m2, trong đó, Sở Xây dựng cấp 179 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 17 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 10,49%), diện tích sàn xây dựng 4.669.660,16 m2 (so với cùng kỳ, tăng 1.303.799,2 m2, tỷ lệ tăng 38,74%). Ban hành 99 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, với tổng diện tích sàn xây dựng 528.544,32 m²; ban hành văn bản hướng dẫn 190 hồ sơ; Chủ đầu tư tự rút 62 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 52 hồ sơ (31 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng; 05 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng 1 cửa; 06 hồ sơ xin thay đổi thiết kế; 01 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo; 09 hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở).

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép xây dựng công trình: Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố gồm: Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng, Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2017 ban hành Quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng cho Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện, các Sở - ban - ngành trên địa bàn Thành phố. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ sung báo cáo nội dung thực hiện quản lý đầu tư xây dựng (thẩm định thiết kế, cấp Giấy phép xây dựng) tại các khu đô thị mới, khu chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố. Ban hành văn bản đề nghị Sở Tư pháp thẩm định Dự thảo Quyết định ban hành quy trình thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1127
Tin đã đưa