Cấp phép xây dựng

title Cải cách hành chính 1

Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND TPHCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố
Thứ sáu, 05/06/2020, 08:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/6/2020, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra thành phố.

Đính kèm file: Quyết định số 1955/QĐ-UBND.

QT

Số lượng lượt xem: 812
Tin đã đưa