Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhật, 25/06/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1663
Tin đã đưa