Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn khác thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ)
Thứ ba, 05/07/2022, 01:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn khác thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 735
Tin đã đưa