Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Thông báo số 6225/TB-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc môn về hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn số 4602/GPXD ngày 11/12/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp
Thứ tư, 18/12/2019, 03:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 30/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã ban hành Quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép xây dựng có thời hạn số 4602/GPXD ngày 11/12/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Xây dựng 2014: “Sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thầm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay Ông (Bà) Võ Văn Vũ – Lưu Vạn Hạnh vẫn chưa nộp Giấy phép xây dựng có thời hạn số 4602/GPXD ngày 11/12/2017.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn và Ông (Bà) Võ Văn Vũ – Lưu Vạn Hạnh biết Giấy phép xây dựng đã bị hủy và không còn hiệu lực. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn niêm yết công khai Quyết định hủy Giấy phép xây dựng nêu trên tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn theo quy định.

Đính kèm file Thông báo số 6225/TB-UBND ngày 16/12/2019

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 1222
Tin đã đưa