Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Thông báo về hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn 3439/GPXD ngày 18/9/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp
Thứ hai, 24/06/2019, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã ban hành Quyết định số 5011/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy phép xây dựng có thời hạn số 3439/GPXD ngày 18/9/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp cho Ông (Bà) Nguyễn Trung Anh về xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 803 tờ bản đồ số 65 (TL2004), xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Xây dựng 2014: “Sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.”. Tuy nhiên, đến nay Ông (Bà) Nguyễn Trung Anh vẫn chưa nộp Giấy phép xây dựng có thời hạn 3439/GPXD ngày 18/9/2017.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thông báo đến Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn và Ông (Bà) Nguyễn Trung Anh biết Giấy phép xây dựng có thời hạn đã bị hủy và không còn hiệu lực khởi công công trình. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn niêm yết công khai Quyết định hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn nêu trên tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chuyển Quyết định hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn nêu trên đến Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh để đăng tải trên Trang thông tin điện tử theo quy định.

Đính kèm Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 về việc hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn số 3449/GPXD do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 18/9/2017.

Nguồn: VPS https://drive.google.com/file/d/1lHJvoErCosVSIXk1LWqFigY2Dbg7lo3T/view
Số lượng lượt xem: 3911
Tin đã đưa