Cấp phép xây dựng

title Cấp phép xây dựng

Tình hình cấp giấy phép xây dựng
Chủ nhật, 02/08/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong sáu tháng đầu năm 2015 toàn Thành phố đã cấp được 26.926 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 4.130 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 18,117%), với tổng diện tích sàn xây dựng 8.201.493,94 m2

Trong sáu tháng đầu năm 2015 toàn Thành phố đã cấp được 26.926 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 4.130 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 18,117%), với tổng diện tích sàn xây dựng 8.201.493,94 m2 (so với cùng kỳ, tăng 2.202.250,81 m2, tỷ lệ tăng 36,708%), trong đó, Sở Xây dựng cấp 114 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 45 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 65,217%), với tổng diện tích sàn xây dựng 1.832.442,92 m2 (so với cùng kỳ, tăng 1.122.556,08 m2, tỷ lệ tăng 158,13%). Ban hành văn bản hướng dẫn cho 95 trường hợp; chủ đầu tư tự rút 79 hồ sơ. Hiện đang thụ lý 26 hồ sơ (22 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng; 03 hồ sơ thay đổi thiết kế; 01 hồ sơ thẩm định thiết kế).

 

Tháng 7 năm 2015 toàn Thành phố đã cấp 11.104 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ năm 2014, tăng 6.281 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 130,23%), với tổng diện tích sàn xây dựng là 2.500.715,25 m2 (so với cùng kỳ năm 2014, tăng 1.385.857,24 m2, tỷ lệ tăng là 124,31%). Sở Xây dựng cấp 27 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ năm 2014, tăng 09 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 68,75%), với tổng diện tích sàn xây dựng là 344.851,28m(so với cùng kỳ năm 2014, tăng 205.500,80 m2, tỷ lệ tăng 147,47%), trong đó có 10 dự án phát triển nhà ở, với số lượng 2.758 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng là 303.673,00 m2. Hiện đang thụ lý 42 hồ sơ (27 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng; 14 hồ sơ thay đổi thiết kế; 01 hồ sơ thẩm định thiết kế).

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1237
Tin đã đưa