Cấp phép xây dựng

title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Đăng Phú, hỏi về việc hoàn công
Thứ tư, 14/09/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Đăng Phú (dangphutb@yahoo.com), nội dung như sau:

“Nhà tôi có giấy phép xây dựng tạm do UBND quận cấp, nhưng đến nay đã trên 5 năm nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, vậy tôi có thể xin hoàn công không ạ? Xin cám ơn!”

Trả lời:

Chào ông,

Gia hạn thời gian tồn tại công trình: Trường hợp quá thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất.

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thuộc chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp).

Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 442
Tin đã đưa