Cấp phép xây dựng

title Phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Quốc Việt, hỏi về thay đổi vị trí giếng trời
Thứ tư, 06/07/2022, 06:13 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Phạm Quốc Việt (Vietphamkaka@gmail.com), nội dung như sau:

“Nhà tôi trong bản vẽ xin giấy phép xây dựng có 1 giếng trời nhưng khi thi công để đảm bảo diện tích giữa các phòng nên vị trí giếng trời có dịch chuyển 1 khoảng 60cm. Như vậy có được không hay phải xin điều chỉnh lại bản vẽ xin giấy phép xây dựng. Xin cảm ơn!”

Trả lời:

Tại khoản 1, Điều 98, Luật Xây dựng nă m 2014, quy định: Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng: (a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc; (b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính; (c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Do đó, ông Phạm Quốc Việt cần liên hệ với cơ quan cấp giấy phép xây dựng để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Phòng Cấp phép xây dựng

Số lượng lượt xem: 693
Tin đã đưa