Cấp phép xây dựng

Trả lời câu hỏi của bà Phạm Thị Bích Thủy, hỏi về quy định chừa đuôi đất ở TP.HCM (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Trần Thụy Hà Khanh, hỏi về số tầng tối đa cho nhà phố để xây mới (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Lê Hồng Đức, hỏi về thông tin dự án KDC Hồng Lĩnh - Thị trấn Nhà Bè (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của bà Phương Thảo, hỏi về sửa chữa nhà ở (06/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Phạm Quốc Việt, hỏi về thay đổi vị trí giếng trời (06/07/2022)
Thành phần hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn khác thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ) (05/07/2022)
Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ) (05/07/2022)
Trả lời câu hỏi của ông Phan Thanh Thống, hỏi về quy hoạch lộ giới (01/11/2021)
Trả lời câu hỏi của ông Vũ Ngọc Sỹ, hỏi về số lầu được phép xây dựng tại hẻm 343 Nguyễn Trọng Tuyển (01/11/2021)
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (09/03/2021)
Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (18/12/2020)
Hợp tác chia sẻ dữ liệu số về tài nguyên – quy hoạch – xây dựng giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Xây dựng (08/07/2020)
Công văn số 7336/SXD-CPXD ​​​​​​​ngày 30/6/2020 của Sở Xây dựng về việc giải quyết các vướng mắc trong công tác cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ (02/07/2020)
Công văn số 2277/SXD-TT ngày 05/3/2020 của Sở Xây dựng về việc có ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến việc xử lý công trình xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố (11/03/2020)
Triển khai “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (14/02/2020)
Thông báo số 6225/TB-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc môn về hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn số 4602/GPXD ngày 11/12/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp (18/12/2019)
Thông báo số 6224/TB-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc môn về hủy Giấy phép xây dựng số 2004/GPXD ngày 05/6/2018 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp (18/12/2019)
Thông báo về hủy Giấy phép xây dựng có thời hạn 3439/GPXD ngày 18/9/2017 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp (24/06/2019)
Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP (12/03/2019)
Giao lưu trực tuyến chủ đề “Cấp Giấy phép xây dựng” (13/12/2018)