Góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Thứ tư, 05/07/2023, 01:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/07/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/07/2023
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
9899_SXD-VLXD_Hu nh Toàn_04_07_2023_04_230.pdf
Số lượng lượt xem: 146
Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ tư, 22/02/2023, 06:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/01/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/03/2023
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 244
Góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2022
Thứ hai, 28/11/2022, 07:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/11/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/11/2022
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
CV 16594 - gop y gia vlxd thang 11-2022_0001.pdf
Tờ trình Tổ giá - T11-2022.doc
Phụ lục - kèm tờ trình Tổ giá.docx
Phụ lục đính kèm thông báo.xlsx
Thông báo công bố giá T11-2022.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 422
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong sử dụng công trình, nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố
Thứ năm, 27/10/2022, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/10/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/11/2022
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
14720_SXD-QLCLXD_Nguy n V n L i_26_10_2022_02_440.pdf
14720_SXD-QLCLXD_Nguy n V n L i_25_10_2022_09_082.doc
14720_SXD-QLCLXD_Nguy n V n L i_25_10_2022_09_081.docx
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 368
Góp ý dự thảo thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2022
Thứ tư, 26/10/2022, 08:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/10/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/10/2022
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
622. Tờ trình Tổ giá - T10-2022.doc
CV 14716-SXD-VLXD - góp ý công bố giá tháng 10-2022_0001.pdf
Phụ lục - kèm tờ trình Tổ giá.docx
Phụ lục đính kèm thông báo.xlsx
Thông báo công bố giá T10-2022.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 330
Góp ý dự thảo Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố
Thứ hai, 11/07/2022, 03:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/07/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/07/2022
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
8875_SXD-QLCL_Ngô Th L ng_12_07_2022_08_220.pdf
8875_SXD-QLCL_Ngô Th L ng_07_07_2022_03_291.doc
8875_SXD-QLCL_Ngô Th L ng_07_07_2022_03_292.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 466
Góp ý dự thảo kế hoạch kiểm tra và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Thứ hai, 16/05/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 23/05/2022
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
5205_SXD-VLXD_D ng Minh Tâm_16_05_2022_04_560.pdf
Du thao KH.doc
PL I 5205.xlsx
PL II 5205.xlsx
PL III 5205.doc
PL IV 5205.doc
PL V 5205.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 465
Dự thảo Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2022
Thứ năm, 31/03/2022, 08:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 31/03/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 08/04/2022
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Thông báo giá quý I-2022.doc
182. Tờ trình Tổ giá - quý 1-2022.doc
Phụ lục - kèm tờ trình Tổ giá.docx
Phụ lục đính kèm thông báo.xlsx
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 460
Góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý IV/2021
Thứ năm, 06/01/2022, 06:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/01/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/01/2022
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
CV 228 ngày 06.01.2022 - VB đề nghị góp ý.PDF
Thông báo giá quý IV-2021.doc
Phụ lục đính kèm thông báo - 1.xlsx
Phụ lục - kèm tờ trình Tổ giá - 2.docx
12. TT Tổ giá - quý IV-2021 - 2.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 600
Góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021
Thứ sáu, 13/08/2021, 00:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/08/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/08/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
8440_SXD-VLXD_góp ý TB công bố giá quý 3.pdf
495. TT Tổ công tác-giá quý III (tr 39)- sửa.doc
Phiếu lấy ý kiến.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 779
Góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021
Thứ năm, 24/06/2021, 06:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/06/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Góp_ý_TB_công_bố_giá_quý_II-2021.zip
Số lượng lượt xem: 828
Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030
Thứ tư, 19/05/2021, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/05/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/05/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
5290-SXD-VLXD.rar
Số lượng lượt xem: 964
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Thứ ba, 12/01/2021, 07:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/01/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/01/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 1127
Góp ý dự thảo báo cáo “Đề xuất cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam”
Thứ ba, 17/11/2020, 01:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/11/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/11/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Du thao BAO CAO TONG QUAN (xin y kien dia phuong).docx
Van ban so 13143.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 1366
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ năm, 29/10/2020, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/10/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/11/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Trình UBNDTP dự thảo QC tổ giá.doc
Du thao QĐ QC.docx
Phụ lục - kèm Tờ trình.docx
12400_SXD-VLXD_Tr n Th Trúc Thanh_30_10_2020_08_220.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 1465
Góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt phương án cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
Thứ sáu, 30/10/2020, 08:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/10/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/11/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Du thao To trinh.doc
Du thao Quyet dinh.docx
12502_SXD-QLCLXD_Nguy n V n L i_02_11_2020_11_050.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 1419
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 5)
Thứ ba, 08/09/2020, 09:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/09/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/09/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
10295_SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_08_09_2020_04_471.doc
10295_SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_09_09_2020_10_060.pdf
8477_SXD-VLXD_Du thao Quyet dinh lan 3.docx
8477_SXD-VLXD_Du thao Quy che lan 3.doc
8477_SXD-VLXD_Du thao To trinh lan 3.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 2051
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3)
Thứ hai, 27/07/2020, 08:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/07/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 08/08/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
8477-SXD-VLXD.rar
Số lượng lượt xem: 2086
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ hai, 06/07/2020, 09:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/07/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/07/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Đăng_dự_thảo_Kế_hoạch_kiểm_tra_Phòng_Thí_nghiệm_lên_Website_Sở_Xây_dựng.zip
Số lượng lượt xem: 2212
Đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố (Dự thảo lần 1)
Thứ năm, 02/07/2020, 09:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/07/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/07/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 2302
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.