Góp ý dự thảo Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý II/2021
Thứ năm, 24/06/2021, 06:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 23/06/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/06/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Góp_ý_TB_công_bố_giá_quý_II-2021.zip
Số lượng lượt xem: 117
Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030
Thứ tư, 19/05/2021, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/05/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/05/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
5290-SXD-VLXD.rar
Số lượng lượt xem: 231
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 04/4/2020 về phê duyệt Đề án phát triển VLXD Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Thứ ba, 12/01/2021, 07:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 11/01/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/01/2021
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 399
Góp ý dự thảo báo cáo “Đề xuất cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam”
Thứ ba, 17/11/2020, 01:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/11/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/11/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Du thao BAO CAO TONG QUAN (xin y kien dia phuong).docx
Van ban so 13143.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 675
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ năm, 29/10/2020, 05:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/10/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/11/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Trình UBNDTP dự thảo QC tổ giá.doc
Du thao QĐ QC.docx
Phụ lục - kèm Tờ trình.docx
12400_SXD-VLXD_Tr n Th Trúc Thanh_30_10_2020_08_220.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 798
Góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt phương án cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
Thứ sáu, 30/10/2020, 08:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/10/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/11/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Du thao To trinh.doc
Du thao Quyet dinh.docx
12502_SXD-QLCLXD_Nguy n V n L i_02_11_2020_11_050.pdf
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 770
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 5)
Thứ ba, 08/09/2020, 09:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 08/09/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 24/09/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
10295_SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_08_09_2020_04_471.doc
10295_SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_09_09_2020_10_060.pdf
8477_SXD-VLXD_Du thao Quyet dinh lan 3.docx
8477_SXD-VLXD_Du thao Quy che lan 3.doc
8477_SXD-VLXD_Du thao To trinh lan 3.doc
Tải về tất cả tài liệu
Số lượng lượt xem: 1382
Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3)
Thứ hai, 27/07/2020, 08:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/07/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 08/08/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
8477-SXD-VLXD.rar
Số lượng lượt xem: 1436
Dự thảo Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ hai, 06/07/2020, 09:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/07/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/07/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Đăng_dự_thảo_Kế_hoạch_kiểm_tra_Phòng_Thí_nghiệm_lên_Website_Sở_Xây_dựng.zip
Số lượng lượt xem: 1509
Đề cương Xây dựng Trung tâm điều khiển chiếu sáng đô thị Thành phố (Dự thảo lần 1)
Thứ năm, 02/07/2020, 09:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/07/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/07/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 1537
Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ tư, 29/04/2020, 05:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 29/04/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/05/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
V_v__ĐĂNG_WEB_SỞ_LẤY_Ý_KIẾN_KẾ_HOẠCH_KIỂM_TRA_SẢN_PHẨM,_HÀNG_HÓA_VLXD_2020.zip
Số lượng lượt xem: 1584
Dự thảo Quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thứ sáu, 17/04/2020, 09:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/04/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/05/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Du thao QĐ thay the QĐ 73-Thang 03 2020 - Ban gui dang tai.docx
Số lượng lượt xem: 1578
Góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo Thông báo số 13185/TB-SXD-QLCLXD ngày 16/10/2019 của Sở Xây dựng
Thứ sáu, 27/03/2020, 02:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/03/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/04/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Gop y Bao cao ket qua kiem tra theo TB 13185.rar
Số lượng lượt xem: 1641
Góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2019
Thứ ba, 14/01/2020, 06:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/01/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/01/2020
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
VB gui gop y BC Tong ket Doan PTN TCCN.rar
Số lượng lượt xem: 1688
Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, duy tu công viên cây xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 (Dự thảo lần 1)
Thứ năm, 12/12/2019, 00:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2019
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
DeanCongviencay xanh(dangweb).doc
Số lượng lượt xem: 1681
Đề án định hướng, phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035 (Dự thảo lần 1)
Thứ năm, 12/12/2019, 00:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2019
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Dự thảo Đề án Chiếu sáng đô thị_1576567216.doc
Số lượng lượt xem: 1598
Đề án đẩy mạnh cung cấp nước sạch cho Thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến mục tiêu cung cấp nước sạch uống nước được tại vòi trong giai đoạn 2020 - 2025 (Dự thảo lần 1)
Thứ năm, 12/12/2019, 00:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2019
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
đế án cấp nước-109122019.docx
Số lượng lượt xem: 1611
Dự thảo Kế hoạch và cử nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD và phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Thứ ba, 15/10/2019, 00:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/10/2019
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
DU_THAO_KE_HOACH_KTRA_PHONG_THI_NGHIEM_VA_TCCNHQ_2019.zip
Số lượng lượt xem: 1565
Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, hàng hóa VLXD trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
Thứ hai, 14/10/2019, 06:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/10/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/10/2019
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
ĐĂNG_WEB_SỞ_-_GÓP_Ý_KẾT_QUẢ_KIỂM_TRA_ĐOÀN_SẢN_PHẨM_HÀNG_HÓA_VLXD_2019.zip
Số lượng lượt xem: 1688
GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2011/QĐ-UBND NGÀY 25/01/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thứ tư, 28/08/2019, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Loại văn bản: Dự thảo
Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Lĩnh vực:
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 28/08/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/09/2019
Trích yếu:
Tài liệu đính kèm:
Góp ý Dự thảo Quy chế phối hợp VLXD.rar
Số lượng lượt xem: 1666
Danh sách góp ý
Không có kết quả nào.