Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2021 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021) và Tháng 8/2021 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021)

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2021 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021) và Tháng 8/2021 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021) Phòng Vật...

Web T7 +T8 CBHQ 2021 .xls

24

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/72021 của Quốc hội khóa XV

Để tiếp tục tập trung ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra khủng hoảng y tế, kinh tế-xã hội, Chính phủ thống nhất ban hành Nghị quyết số...

86.signed.pdf

Hoạt động Hội Cựu chiến binh năm 2021

Tháng 11/2020 – 11/2021 1. Tham dự hội nghị tập huấn kinh nghiệm xử lý tình huống chính trị do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tổ chức (03 đ/c). ...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 38, từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 39, từ ngày 20/9/2021 đến ngày 24/9/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

Lich tuan 39.pdf

22

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/08/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Đính kèm file: Thông...

20

Công văn số 8904/SXD-PTN&TTBĐS ngày 15/9/2021 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 619 căn hộ chung cư thuộc Dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại - Văn phòng tại phường An Phú, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ)

Ngày 15/9/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 8904/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 619 căn hộ chung cư thuộc Dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại...

Công văn số 8944/SXD-VP ngày 17/9/2021 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.074 căn hộ chung cư khối A, khối B thuộc dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở, diện tích 31.005,4m2 tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

Ngày 17/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 8944/SXD-VP về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.074 căn hộ chung cư khối A, khối B thuộc dự án Khu trung tâm thương...

8944_SXD-PTN_Tr ng Thanh Bình_17_09_2021_02_480.pdf

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Ngày 13/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 8885/KH-SXD-TCCB về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và...

8885_KH-SXD-TCCB_Nguy n Anh Tu n_13_09_2021_03_030.pdf

Quyết định số 1192/QĐ-SXD-TCCB ngày 01/9/2021 của Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ An toàn COVID-19 tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01/9/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1192/QĐ-SXD-TCCB về việc thành lập Tổ An toàn COVID-19 tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm file: Quyết...

1192_Q -SXD-TCCB_Nguy n Tr n Anh V _06_09_2021_10_560.pdf

17