Hướng dẫn thủ tục hành chính

1686369660613 IMG-d0f0c08c95ec2b65a39be331f510dfab-V.jpg

Ảnh

Quyết định số 995/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 995/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

995_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_10_010.pdf

Quyết định số 994/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 994/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

994_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_09_570.pdf

Quyết định số 993/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 993/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

993_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_09_560.pdf

Quyết định số 992/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 992/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

992_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_09_06_2023_09_530.pdf

Quyết định số 990/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 990/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

990_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_480.pdf

Quyết định số 989/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 989/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

989_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_440.pdf

Quyết định số 988/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 988/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

988_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_420.pdf

Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

987_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_06_2023_01_400.pdf

Quyết định số 985/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 985/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

985_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_08_06_2023_09_040.pdf

Quyết định số 984/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 984/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

984_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_08_06_2023_09_050.pdf

Quyết định số 983/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 983/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

983_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_08_06_2023_09_060 (1).pdf

Công văn số 2411/UBND-VX ngày 06/6/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Đính kèm Công văn số 2411/UBND-VX Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

2411ub_signed.pdf

983_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_08_06_2023_09_060.pdf

Trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Khanh, hỏi về áp dụng xử lý chuyển tiếp theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Khanh (khanh.4224@gmail.com), nội dung như sau: “Cho tôi hỏi về áp dụng xử lý chuyển tiếp tại Khoản 4 Điều 44 Nghị định số...

Hỏi Về áp dụng xử lý chuyển tiếp theo NĐ 10/2021

Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến

Tổ chức, cá nhân truy cập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ ...

Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Danh sách kèm theo Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 11 năm 2023)

Đính kèm Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

8130_TB-SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_09_06_2023_08_330.pdf

09

09

1686218172715 01. BS EN 12056_2000 Gravity drainage systems inside buildings - Copy.zip

Trả lời câu hỏi của bà Nguyễn Thị Kiều Thư, hỏi về nhà ở xã hội

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Thị Kiều Thư ( kieuthu1990@gmail.com ) , nội dung như sau:  “Kính gửi Sở Xây dựng Hiện tôi đang sinh sống...

08

Quyết định số 977/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 977/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

977_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_07_06_2023_09_010.pdf

Quyết định số 976/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 976/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

976_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_07_06_2023_09_030.pdf

Quyết định số 975/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 975/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

975_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_07_06_2023_08_280.pdf

Quyết định số 974/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 974/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

974_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_07_06_2023_08_270.pdf

Quyết định số 973/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 973/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

973_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_07_06_2023_08_260.pdf

Quyết định số 972/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 06/6/2023 của Sở Xây dựng về việc tuyên hủy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 972/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

972_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_07_06_2023_08_250.pdf

Quyết định số 960/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 05/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 960/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

960_0001.signed.pdf