Hướng dẫn thủ tục hành chính

1675414843047 1. Van ban SXD_02.02.23.docx

Quyết định số 128/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 128/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

128.pdf

Quyết định số 127/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 127/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

127.pdf

Quyết định số 126/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 126/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

126.pdf

Quyết định số 125/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 125/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

125.pdf

Quyết định số 124/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 124/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

124.pdf

Quyết định số 123/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 123/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

123.pdf

Quyết định số 122/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 122/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

122.pdf

Quyết định số 92/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 92/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

92.pdf

Quyết định số 87/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 87/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

87.pdf

Quyết định số 121/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 121/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

121-KQ.pdf

Quyết định số 97/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 97/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

97-KQ.pdf

Quyết định số 96/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 96/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

96-KQ.pdf

Quyết định số 95/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 95/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

95-KQ.pdf

Quyết định số 94/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 94/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

94-KQ.pdf

Quyết định số 93/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 93/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

93-KQ.pdf

Quyết định số 91/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 91/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

91-KQ.pdf

Quyết định số 90/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 90/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

90-KQ.pdf

Quyết định số 88/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 88/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

88-KQ.pdf

02

Quyết định số 1361/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.2

Đính kèm: - Quyết định số 1361/QĐ-BXD - Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.2 Văn phòng Sở

KientrucCPDT_BXDV22.pdf

1361-QD-BXD_30122022.pdf

Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Bộ Xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1360/QĐ-BXD Văn phòng Sở

1360-QD_BXD_30122022.pdf

Công văn số 18018/SXD-PTN&TTBĐS ngày 22/12/2022 V/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 952 căn hộ chung cư khối C1, C2 thuộc dự án Khu nhà ở Gò Sao nhằm thửa đất số 147, tờ bản đồ số 65 Bộ địa chính (theo tài liệu năm 2005) tại số 9A, đường Thạnh Xuân 13, Khu phố 1, P. Thạnh Xuân, Q.12

Đính kèm Công văn số 18018/SXD-PTN &TTBĐS Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Cung cấp thông tin cho Tạp chí Đời sống và Pháp luật liên quan đến hồ sơ pháp lý cấp phép kinh doanh, thực hiện chính sách về pháp luật trong quy định xây dựng tại Bệnh viện quốc tế Carmel phường An Phú, thành phố Thủ Đức

Sở Xây dựng nhận được đề nghị của Tạp chí Đời sống và Pháp luật về tìm hiểu thông tin liên quan đến quy trình thực thi pháp luật, cấp phép xây dựng hàng loạt công trình, dự án tại...

Thông báo số 426/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/01/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 01 năm 2023

Đính kèm Thông báo số 426/TB-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Thông báo số 1167/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 01/02/2023 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 02 năm 2023

Đính kèm Thông báo số 1167/TB-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1167_TB-SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_01_02_2023_09_420.pdf

1675221816506 1D609575-275F-4639-8B73-63427E2DECDE.png

05/2023/QĐ-UBND

Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh