Hướng dẫn thủ tục hành chính

Thông báo về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Ngày 22/10/2021, Sở Xây dựng có Thông báo số 9923/TB-SXD-PC về việc tổ chức phổ biến, tập huấn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng...

9923_TB-SXD-PC_Hoàng Th Th y_25_10_2021_09_320.pdf

Quyết định số 1400/QĐ-SXD-VP ngày 18/10/2021 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ tại Sở Xây dựng

Ngày 18/10/2021, Sở Xây dựng có Quyết định số 1400/QĐ-SXD-VP ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ tại Sở Xây dựng. Đính kèm file: Quyết định số...

Quyết định số 3590/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ban hành Quyết định số 3590/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ...

3590qd_signed.pdf

Công văn số 9752/SXD-PTN&TTBĐS ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 5.029 căn hộ của dự án Nhà ở chung cư cao tầng tại lô B6 và lô B7 thuộc Khu B của dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện, phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức

Ngày 20/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9752/SXD-PTN&TTBĐS về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 5.029 căn hộ của dự án...

25

1635115030557 DonKhieuNai-GOTECVN-XD.pdf

1634915889288 Xác nhận thanh toán - Dự án Sunshine Diamond River.pdf

Trả lời câu hỏi của ông Phạm Thế Chỉnh, hỏi về mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của Phạm Thế Chỉnh (thechinh04@gmail.com), nội dung như sau: “Hiện nay Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021. Ban...

22

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 1.442,754m3 gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh trên địa bàn TP.HCM

Ngày 19/10/2021, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật có Thông báo số 3607/TB-HTKT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 1.442,754m 3 gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa...

3607signed.pdf

TB dau gia tai san.jpg

Ảnh

Công văn số 10722/SGTVT-VP ngày 07/10/2021 của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết

Ngày 07/10/2021, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM có Công văn số 10722/SGTVT-VP về việc hướng dẫn đăng ký hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết ...

10722.signed.pdf

Kế hoạch số 2965/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND TP.HCM về kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn TP.HCM

Ngày 01/9/2021, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch số 2965/KH-UBND về kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn TP.HCM. ...

2965khubsigned.pdf

Kế hoạch số 8750/KH-SXD-VP ngày 31/8/2021 của Sở Xây dựng về phòng, chống dịch covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 của Sở Xây dựng

Ngày 31/8/2021, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 8750/KH-SXD-VP về phòng, chống dịch covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 của Sở Xây dựng. ...

8750signed_ttnloan_sxd_08_09_2021_07_51_AM.pdf

Công văn số 9076/SXD-TCCB ngày 24/9/2021 của Sở Xây dựng về việc thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày 24/9/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9076/SXD-TCCB về việc thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch...

9076signed_ttnloan_sxd_28_09_2021_01_11_PM.pdf

Quyết định số 161/QĐ-TTTP-VP ngày 04/9/2021 của Thanh tra TP.HCM về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/9/2021, Thanh tra TP.HCM ban hành Quyết định số 161/QĐ-TTTP-VP về thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch...

161qdtttpvpsigned.pdf

Công văn số 3086/UBND-VX ngày 16/9/2021 của UBND TP.HCM về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố (gửi lần 2)

Ngày 16/9/2021, UBND TP.HCM có Công văn số 3086/UBND-VX về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên...

3086ubsigned.pdf

20

Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung)

Ngày 15/10/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 9630/TB-SXD-VLXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý III/2021 (bổ sung) . ...

BẢNG GIÁ DOANH NGHIỆP BỔ SUNG.zip

14/2021/TT-BXD

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

13/2021/TT-BXD

Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

12/2021/TT-BXD

Ban hành định mức xây dựng

02/CT-BXD

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư

19

Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày 08/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Đính kèm file: Thông tư số 14/2021/TT-BXD. ...

BXD_14-2021-TT-BXD_08092021.pdf

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Đính kèm file: ...

BXD_13-2021-TT-BXD_31082021.pdf

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng có Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng. Đính kèm file: Thông tư số 12/2021/TT-BXD. QT

BXD_12-2021-TT-BXD_31082021.pdf

Công văn số 9462/SXD-VLXD ngày 13/10/2021 của Sở Xây dựng về việc triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 13/10/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 9462/SXD-VLXD về việc triển khai Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND Thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình...

9462_SXD-VLXD_Nguy n Th Thu S ng_13_10_2021_02_590.pdf

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 15/9/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư

Ngày 15/9/2021, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Đính kèm file: ...

BXD_02-CT-BXD_15092021.pdf

02_CT-BXD_488401 (1).pdf

02_CT-BXD_488401.pdf

9630_TB-SXD-VLXD_Nguy n Th Huy n Hân_18_10_2021_01_260.pdf

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 42, từ ngày 11/10/2021 đến ngày 16/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 43, từ ngày 18/10/2021 đến ngày 23/10/2021 (Bổ sung Lịch làm việc của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố) Văn phòng Sở

LICH TUAN - 43 chinh thuc_1_20211018165900425.PDF