Hướng dẫn thủ tục hành chính

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thứ năm, 08/06/2023, 05:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 987/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 95