Hướng dẫn thủ tục hành chính

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Danh sách kèm theo Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 11 năm 2023)
Thứ sáu, 09/06/2023, 01:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 331