Hướng dẫn thủ tục hành chính

Quyết định số 1830/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1830/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1830_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_12_09_2023_08_340.pdf

Quyết định số 1829/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

  Đính kèm Quyết định số 1829/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1829_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_12_09_2023_08_340.pdf

14

Quyết định số 1828/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1828/QĐ-SXD-QLNGĐXD   Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1828_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_12_09_2023_08_330.pdf

Quyết định số 1827/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 11/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1827/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1827_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_12_09_2023_08_300.pdf

Kế hoạch số 4026/KH-UBND ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm Kế hoạch số 4026/KH-UBND Phòng Tổ chức - Cán bộ

Thông tư số 08/2023/TTBTNMT ngày 31/7/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Đính kèm - Thông tư số 08/2023/TTBTNMT - QCVN 73:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSDL nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 ban hành...

08-btnmt-kem.pdf

08-btnmt.pdf

Công văn số 13954/SXD-QLN&CS ngày 12/9/2023 của Sở Xây dựng về kiểm tra đối tượng dự kiến thuê Nhà lưu trú công nhân nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại Dự án Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuộc Cụm công nghiệp phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (Đợt 3)

Đính kèm Công văn số 13954/SXD-QLN&CS Phòng Quản lý nhà và công sở

13954_SXD-QLN&CS_Lê Minh Tâm_13_09_2023_09_330.pdf

Về triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, hoạt động xây dựng thuộc...

13941_SXD-VLXD_triển khai DVC TT toàn trình.pdf

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 05/9/2023 đến ngày 09/9/2023

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 37, từ ngày 05/9/2023 đến ngày 09/9/2023 Văn phòng Sở

Lich tuan 38 chinh thuc_0001.pdf

13

1694506687870 Nhà chung cư thấm.rar

1694506640013 Nhà chung cư thấm.rar

1694485637107 23F0309D-A062-4077-9846-BD3636BE3014.jpeg

Ảnh

4026kh_signed.pdf

Thông báo số 3063/TB-TTHT ngày 08/9/2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/3/2023 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (gói thầu 3, 4)

Đính kèm Thông báo số 3063/TB-TTHT Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

3063signed.pdf

Lễ kết nạp Đảng viên đối với đoàn viên ưu tú nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của hai đồng chí Đoàn viên ưu tú: NGUYỄN THỊ THU THẢO và PHẠM TRƯƠNG HOÀI THẮM; cùng với sự quan tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng...

KN 8.jpg

Ảnh

KN 7.jpg

Ảnh

KN 6.jpg

Ảnh

KN 5.jpg

Ảnh

KN 4.jpg

Ảnh

KN 3.jpg

Ảnh

KN 2.jpg

Ảnh

KN 1.jpg

Ảnh

Đoàn đại biểu Sở Xây dựng Thành phố tổ chức dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2023)

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) và 78 năm Ngày Sài Gòn khởi...

Dh8.jpg

Ảnh

Dh7.jpg

Ảnh

Dh6.jpg

Ảnh

Dh5.jpg

Ảnh

DH4.jpg

Ảnh

DH3.jpg

Ảnh

Dh2.jpg

Ảnh

DH1.jpg

Ảnh

Quyết định số 1822/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1822/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1822_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_09_2023_03_180.pdf

Quyết định số 1821/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1821/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1821_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_09_2023_03_170.pdf

Cap CCHN.jpg

Ảnh

Quyết định số 1820/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1820/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng