Hướng dẫn thủ tục hành chính

1820_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_09_2023_03_160.pdf

Quyết định số 1819/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đính kèm Quyết định số 1819/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1819_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_09_2023_03_140.pdf

Quyết định số 1818/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu

Đính kèm Quyết định số 1818/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1818_Q -SXD-QLNG XD_Tr n Th Ng c Loan_08_09_2023_03_130.pdf

Quy trình công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Lĩnh vực Vật Liệu Xây Dựng Trình tự thực hiện: TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC Bước...

11

09

Hội thao công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng TP.HCM mở rộng năm 2023 thành công tốt đẹp

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); thực...

ht22.jpg

Ảnh

Ht21.JPG

Ảnh

ht20.jpg

Ảnh

ht19.jpg

Ảnh

ht18.jpg

Ảnh

ht17.jpg

Ảnh

ht16.jpg

Ảnh

ht15.jpg

Ảnh

ht14.jpg

Ảnh

ht13.jpg

Ảnh

ht12.jpg

Ảnh

ht11.jpg

Ảnh

ht10e.jpg

Ảnh

ht10d.jpg

Ảnh

ht10c.jpg

Ảnh

ht10b (1).jpg

Ảnh

ht10b.jpg

Ảnh

ht10.jpg

Ảnh

ht9a.jpg

Ảnh

ht9.jpg

Ảnh

ht8.jpg

Ảnh

ht7.jpg

Ảnh

ht6.jpg

Ảnh

ht5.jpg

Ảnh

ht4.jpg

Ảnh

ht3a.jpg

Ảnh

ht3.jpg

Ảnh

ht2d.jpg

Ảnh

ht2c.jpg

Ảnh

ht2b.jpg

Ảnh

ht2a.jpg

Ảnh

ht2.jpg

Ảnh

ht1.jpg

Ảnh

ht1a.jpg

Ảnh

11

13566_TB-SXD-VP_Hà Linh Chi_05_09_2023_10_290.pdf

HD 13566_TB-SXD-VP_Hà Linh Chi_05_09_2023_09_281.docx

Danh muc 13566_TB-SXD-VP_Hà Linh Chi_05_09_2023_09_282.docx

13656_SXD-VP_Phan Thanh Chân Nh _06_09_2023_11_060.pdf

Quyết định số 1814/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 07/9/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1)

Đính kèm Quyết định số 1814/QĐ-SXD-QLNGĐXD Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

1814_Q -SXD-QLNG XD_Nguy n Th Mai Trinh_07_09_2023_01_480.pdf