title Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đăng ký công trình, đơn vị xây dựng tiêu biểu để bình chọn trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam”.
Thứ ba, 25/05/2010, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

hực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng trong các công văn số 2044/BXD-GĐ ngày 24/9/2009 và số 322/BXD-VP ngày 13/11/2009, Sở Xây dựng đã có các văn bản số 9909/SXD-QLCLXD ngày 30/10/2009 và số 11229/SXD-QLCLXD ngày 09/12/2009 yêu cầu các đơn vị đăng ký, giới thiệu công trình, đơn vị tiêu biểu để bình chọn trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam”.

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng trong các công văn số 2044/BXD-GĐ ngày 24/9/2009 và số 322/BXD-VP ngày 13/11/2009, Sở Xây dựng đã có các văn bản số 9909/SXD-QLCLXD ngày 30/10/2009 và số 11229/SXD-QLCLXD ngày 09/12/2009 yêu cầu các đơn vị đăng ký, giới thiệu công trình, đơn vị tiêu biểu để bình chọn trao “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam”.

Hiện nay, theo thông tin Sở Xây dựng nhận được, thời gian Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức bình chọn đã được dời tới tháng 7/2010. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị tiếp tục đăng ký, giới thiệu các công trình, đơn vị tiêu biểu (văn bản đăng ký theo Phụ lục 1 và 2, đính kèm công văn số 2044/BXD-GĐ ngày 24/9/2009 của Bộ Xây dựng) kèm hồ sơ giới thiệu đơn vị, công trình, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/5/2010.

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 215
Tin mới hơn