title Quản lý nhà và công sở

Đề nghị góp ý Dự thảo Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 12/11/2018, 06:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đề nghị góp ý Dự thảo Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đính kèm:

Công văn số 12612/SXD-QLN&CS ngày 18/10/2018 của Sở Xây dựng về việc đăng tải Dự thảo quy định diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Tờ trình Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố v/v quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố v/v quy định diện tích ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 2540
Tin mới hơn
Tin đã đưa