title Chi tiết thông tin nhà ở xã hội

Đính chính nội dung Báo cáo trước khi thực hiện việc bán nhà ở xã hội tại Công trình Chung cư 22 tầng khối D1, D2 thuộc Dự án Khu nhà ở Vĩnh Lộc A giai đoạn 1 tại Hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM
Thứ tư, 20/03/2019, 08:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính chính nội dung Báo cáo trước khi thực hiện việc bán nhà ở xã hội tại Công trình Chung cư 22 tầng khối D1, D2 thuộc Dự án Khu nhà ở Vĩnh Lộc A giai đoạn 1 tại Hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Ngày 12/3/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Nhân đã gửi Công văn số 22/CV-AN về việc Báo cáo trước khi thực hiện việc bán nhà ở xã hội tại Công trình Chung cư 22 tầng khối D1, D2 thuộc Dự án Khu nhà ở Vĩnh Lộc A giai đoạn 1 tại Hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM với số liệu báo cáo Tổng số căn hộ của toàn dự án là 1.344 căn là chưa phù hợp với văn bản chấp thuận đủ điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai (đợt 1) đối với 1.088 căn hộ tại Công văn số 16030/SXD-PTN&TTBĐS ngày 25/12/2018 của Sở Xây dựng TP.HCM.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Nhân đính chính lại nội dung Báo cáo trước khi thực hiện việc bán nhà ở xã hội tại Công trình Chung cư 22 tầng khối D1, D2 thuộc Dự án Khu nhà ở Vĩnh Lộc A giai đoạn 1 tại Hương lộ 80, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM như sau:

1. Tổng số căn hộ sẽ bán (đợt 1) là 1.088/1.344 căn hộ tại 2 khối D1, D2, cụ thể:

- Khối D1 gồm 510 căn hộ (từ tầng 2 đến tầng 18);

- Khối D2 gồm 578 căn hộ (từ tầng 2 đến tầng 18).

2. Thời điểm bắt đầu bán: Bắt đầu từ ngày 26/12/2018.

Số lượng lượt xem: 8776
Tin mới hơn
Tin đã đưa