title Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

99 biểu mẫu mới trong đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/5/2021 theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba, 16/03/2021, 07:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/3/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, ban hành 99 biểu mẫu mới sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh gồm:

- 10 biểu mẫu về đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- 28 biểu mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành.

- 06 mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh:

- 07 biểu mẫu về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

- 32 biểu mẫu về thông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

- 14 mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;

- 02 mẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân.

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021.

Đính kèm file: Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số lượng lượt xem: 3462
Tin mới hơn
Tin đã đưa