title Lịch tuần

a
Thứ ba, 26/03/2019, 00:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG QUÍ II NĂM 2017

(Đính kèm Văn bản số 4143/SXD-TT ngày  31 tháng 3 năm 2017)

(DỰ THẢO)

Ngày/tháng TCD

Buổi trực

 

 Lãnh đạo tiếp công dân

 

Cán bộ trực

Địa điểm

Họ & tên

Chức vụ

Số điệ

n thoại

  ĐT cơ quan

 

Tháng 4

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng -

Phó ChánhThanh tra

Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chánh Văn phòng

3.9326214-100

Phòng tiếp công dân

Sở Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 3 04/4/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  08/4/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  13/4/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 3  18/4/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  22/4/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  27/4/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Tháng 5

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng -

Phó ChánhThanh tra

Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chánh Văn phòng

3.9326214-100

Phòng tiếp công dân

Sở Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 7  06/5/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  11/5/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 3  16/5/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  20/5/2017

Sáng

Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  25/5/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 3  30/5/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Tháng 6

 

 

 

 

 

 

Thứ 7  03/6/2017

Sáng

     Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

  3.9321727 - 111

 

Nguyễn Mạnh Hùng -

Phó ChánhThanh tra

Võ Thị Kim Hoàng - Phó Chánh Văn phòng

3.9326214-100

Phòng tiếp công dân

Sở Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 5  08/6/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 3  13/6/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

Thứ 7  17/6/2017

Sáng

     Trần Trọng Tuấn

Giám đốc

3.9321727 - 111

 

Thứ 5  22/6/2017

Sáng

Đỗ Phi Hùng

Phó Giám đốc

3.9320951 - 555

 

Thứ 3  27/6/2017

Sáng

Nguyễn Văn Danh

Phó Giám đốc

3.9326953 - 444

 

 

Số lượng lượt xem: 4263
Tin mới hơn
Tin đã đưa