title Thẩm định dự án

Ban hành danh mục thành phần hồ sơ tạm thời để triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Thứ ba, 05/04/2016, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Trên cơ sở Công văn số 272/UBND-ĐTMT ngày 20/1/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức triển khai Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 theo nội dung Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1619/SXD-KTXD hướng dẫn tạm thời về triển khai Luật Xây dựng 2014. Theo đó, có các quy định về quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách, đồng thời phát sinh một số thủ tục hành chính như sau:

Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc dự án nhóm B, C sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách được đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố;

Thẩm định thiết kế cơ sở các chung cư cấp II, III là công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng, sử dụng nguồn vốn khác đầu tư trên địa bàn thành phố;

Để đảm bảo các hoạt động xây dựng không bị gián đoạn trong khi chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014, Sở Xây dựng tạm thời tiếp nhận, xử lý đối với thủ tục hành chính nêu trên theo thành phần hồ sơ tại phụ lục đính kèm.

Đính kèm:

- Phụ lục 1: Thành phần hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở dự án vốn nhà nước ngoài ngân sách.

- Phụ lục II: Thành phần hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở dự án chung cư cấp II, III sử dụng nguồn vốn khác.

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 3842
Tin mới hơn
Tin đã đưa