title Văn bản quy phạm pháp luật về cấp nước

Cập nhật các văn bản pháp luật và văn bản triển khai về công tác chuyên môn lĩnh vực cấp nước
Thứ tư, 13/10/2021, 02:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Tên văn bản

Nội dung

(file đính kèm)

1

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết đnh s 23/2021/QĐ-UBND

2

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Quyết đnh s 01/2021/QĐ-UBND

3

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Quyết đnh s 2020/QĐ-UBND

4

Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

Quyết đnh s 2422/QĐ-UBND

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 1056
Tin đã đưa