title Quản lý nhà và công sở

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 thông báo về Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797742732200867 bị mất
Thứ năm, 23/04/2020, 08:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/4/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 có Công văn số 1073/VPĐK-CNQ5 về việc thông báo về Giấy chứng nhận bị mất.

Qua đó thông tin như sau:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 có nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (do bị mất Giấy chứng nhận) đối với căn hộ số 136 lầu 2 (sau) đường An Bình, Phường 7, Quận 5.

Qua kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 được biết:

Căn hộ số 136 lầu 2 (sau) đường An Bình, Phường 7, Quận 5 được Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 797742732200867, hồ sơ gốc số 789/2007/UB.GCN ngày 18/6/2007 cho ông bà Dương Hoàng Thân – Nguyễn Kim Phượng.

Ngày 20/4/2019, ông bà Dương Hoàng Thân – Nguyễn Kim Phượng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Phạm Thanh Tuấn theo Hợp đồng số 03441 lập tại Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Hoan. Tuy nhiên chưa thực hiện đăng ký giao dịch đối với Giấy chứng nhận trên.

Ngày 20/02/2020, ông Nguyễn Phạm Thanh Tuấn có Đơn cớ mất bản chính Giấy chứng nhận nêu trên, Công an Phường 2 Quận 10 xác nhận có đến trình báo.

Nay Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quận 5 thông báo đến Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng và Ủy ban nhân dân Phường 7 Quận 5 biết để phối hợp, quản lý Giấy chứng nhận bị mất nêu trên, trong thời gian Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 tham mưu Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố xem xét hủy Giấy chứng nhận.

Đề nghị Trung tâm Thông tin và Tư vấn Công chứng hỗ trợ kiểm tra thông tin giao dịch trên hệ thống thông tin công chứng và cho biết: Đến nay căn nhà số 136 lầu 2 (sau) đường An Bình, Phường 7, Quận 5 do ông bà Dương Hoàng Thân – Nguyễn Kim Phượng đứng tên chủ sở hữu ngoài giao dịch nêu trên có thực hiện giao dịch (chuyển nhượng, tặng cho…) không. Trường hợp nếu có giao dịch thì cho biết vào thời điểm nào (Vui lòng phúc đáp trong thời gian 5 (năm) ngày kể từ ngày phát hành văn bản theo quy định tại Khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Sau thời gian 5 (năm) ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 không nhận được Văn bản phúc đáp thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 5 sẽ tham mưu cấp lại Giấy chứng nhận đối với căn nhà trên theo quy định.

Xem toàn văn Công văn 1073/VPĐK-CNQ5 tại đây.

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 2596
Tin mới hơn
Tin đã đưa